Tag

Hanna Bervoets

Browsing

Boekenweek: 29 mei t/m 6 juni

Op zaterdag 29 mei gaat de 86ste Boekenweek van start met als Thema Tweestrijd.

Innerlijk conflict, verscheurdheid ligt aan de basis van de menselijke natuur. Het hart volgt niet altijd de rede, de onderbuik ondermijnt nogal eens het gezonde verstand en in de literatuur, in boeken, krijgt die tweestrijd bij uitstek vorm. In verhalen kan de gespletenheid worden getoond en kunnen tegenstrijdige gevoelens tegen elkaar worden uitgespeeld.